Σαν Παραμύθι : Κρήτη και Κρήτες 20-8-2016

Παράσταση στο χώρο της "Καζαρμάς" του Δήμου Σητείας Κρήτης

Σαν Παραμύθι : Κρήτη και Κρήτες από τη Μινωϊκή μέχρι τη σύγχρονη εποχή

20 Αυγούστου 2016