Ημερίδα 10/4/2011

Ημερίδα με θέμα: ΗΘΗ, ΕΘΙΜΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΞΟ.

Αίθουσα «Κώστας Κωσταράκος» Δήμου Πειραιά,10/4/2011