Σωματείο

Μέλος και Πρόεδρος του Τμήματος Πειραιά-CID Πειραιά είναι η Καλλιόπη Βαρουδάκη.

                  

                            

                    

            Βιογραφικό Σημείωμα