Σκοποί του Σωματείου

Να συγκεντρώσει όλα τα μέλη του CID που κατοικούν ή εργάζονται στην περιοχή του Νομού Πειραιώς.

Να ενεργεί σε στενή συνεργασία με το CID, να εφαρμόζει τις οδηγίες του, να συμβάλει στις δραστηριότητες του σε ολόκληρο τον κόσμο και να βοηθά στην πραγματοποίηση των στόχων του.

Να αναγνωριστεί από τις Κυβερνητικές Αρχές ως Οργάνωση που εκπροσωπεί όλες τις πτυχές του χορού στην περιοχή του Νομού Πειραιώς.

Να εκπροσωπεί όλες τις μορφές χορού, όλες τις πτυχές του στην περιοχή του Νομού Πειραιώς.

Να ακολουθεί δραστήρια πολιτική στην προσέλκυση νέων μελών για το CID στην περιοχή του Nομού Πειραιώς.

Να διασφαλίζει τα δικά του οικονομικά και τη λειτουργία γραμματείας ικανής να ανταποκρίνεται στα αιτήματα της περιοχής του Νομού Πειραιώς. Να αποστέλλει κατ' έτος στον Πρόεδρο του CID έκθεση των δραστηριοτήτων του, οικονομική έκθεση και κατάλογο των μελών του.

Να διατηρεί επαφές με Κρατικές Αρχές, καθώς και με την Εθνική Επιτροπή της UNESCO της χώρας του.

Να τηρεί τα μέλη του ενήμερα σε τακτική βάση σχετικά με τις δραστηριότητες του CID.

Να διοργανώνει συναντήσεις και συνέδρια όπου τα μέλη του CID θα έχουν την ευκαιρία να συζητούν την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο του χορού και να παρουσιάζουν τις εργασίες τους.

Να ερευνά να διαπιστώνει, να καταγράφει τις απόψεις  του πληθυσμού της περιοχής του  Νομού Πειραιώς για το χορό και να προτείνει τρόπους προσέγγισης, προσέλκυσης και ενεργοποίησης των κατοίκων στην τέχνη του χορού και στο CID.

Να ενεργεί για την ανάπτυξη των δεσμών, την διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και την καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ  1.  των μελών του Σωματείου, 2. με άλλα ημεδαπά  ή αλλοδαπά Σωματεία, που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Να ενεργεί για την συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών του  Σωματείου σε συνεργασία με κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και διακεκριμένες προσωπικότητες του επιστημονικού, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού χώρου.

Να εγγράφει ως μέλη του κάθε μέλος του CID, ή φίλο αυτού ή φίλο του χορού και κάθε καλής τέχνης.

Η προαγωγή του πολιτισμού και ειδικώς του χορού και του CID με την οργάνωση, δημιουργία και εκτέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων είτε από το ίδιο το Σωματείο, είτε σε συνεργασία με τον Δήμο ή την Νομαρχία ή την Περιφέρεια της έδρας του Τμήματος καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα ανάδειξης και προαγωγής του χορού τόσο των Ελληνικών Δημοσίων, Δημοτικών, Νομαρχιακών ή Περιφερειακών Αρχών, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως και η αναζήτηση οικονομικών πάρων για την πραγματοποίηση όλων των σκοπών του Σωματείου, αλλά και ειδικώς των αναφερομένων στο εδάφιο αυτό, τόσο από τις  Δημόσιες ή Δημοτικές ή Νομαρχιακές ή Περιφερειακές Αρχές, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Να   πραγματοποιεί   πάσης   φύσεως δραστηριότητες, εκδηλώσεις,  συναντήσεις, φεστιβάλ, συνέδρια, διαλέξεις κλπ για την αναβάθμιση του χορού σε κάθε μορφή του.

Το Σωματείο αποτελεί όργανο για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω περιγραφομένων και καθοριζομένων ειδικών και μόνον σκοπών και δεν επιτρέπεται να εκτραπεί αυτών, ώστε να ασκήσει πολιτικήν ή κομματική δραστηριότητα. Ακόμη, δεν επιτρέπεται να μετατραπεί  σε χαρτοπαικτική λέσχη ή να συμμετέχει εκδηλώσεων συμπαραστάσεως προς άλλους Οργανισμούς, Σωματεία κλπ. ή άτομα, μέλη ή μη του Τμήματος, που εξυπηρετούν άλλους σκοπούς, εκτός των αυστηρώς καθοριζομένων υπό του παρόντος Καταστατικού.